reviewr image
April 22, 2023
ປອກໝາກໄມ້ບໍ່ໃຫ້ດດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ

ທີ່ຈິງແລ້ວ ບໍ່ແມ່ນແຕ່ຊ່ວງນີ້ເທົ່ານັ້ນ ທີ່ມີບັນຫາເລື່ອງມົນລະພິດທາງອາກາດ ແລະ ບໍ່ໄດ້ມີແຕ່່ໃນເມືອງເທົ່ານັ້ນ ເພາະໃນບ້ານທີ່ເຮົາອາໄສຢູ່ກໍ່ມີມົນລະພິດມນອາກາດເຊັ່ນດຽວກັນ ນອກຈາກຝຸ່ນແລ້ວກໍ່ຍັງມີກິ່ນເໝັນຈາກສານເຄມີຕ່າງໆທີ່ລະເຫີຍປະປົນມາກັບອາກາດທີ່ເຮົາຫາຍໃຈ ມື້ນີ້ເຮົາເລີຍຈະຊວນທຸກຄົນມາປູກດອກໄມ້ໃນບ້ານ ເຊິ່ງບໍ່ແມ່ນດອກໄມ້ທຳມະດາ ແຕ່ເປັນດອກໄມ້ຟອກອາກາດ ທີ່ມາພ້ອມກັບດອກງາມໆ ທີ່ຊ່ວຍດູດຊັບສານພິດໃນບ້ານໄດ້...

reviewr image
April 22, 2023
ເຄັດລັບໃນການປູກໝາກເລັ່ນໃຫ້ໄດ້ໝາກງາມ

ການປູກດອກໄມ້ອາດເປັນຢາຂົມສຳລັບຫຼາຍໆຄົນ ເພາະເຖິງຈະຢາກໄດ້ດອກໄມ້ໜ້າຮັກໆມາປະດັບສວນນ້ອຍໆ ຫຼາຍສ່ຳໃດ ແຕ່ປູກເທື່ອໃດຕາຍຕະຫຼອດ ມື້ນີ້ເຮົາຈຶ່ງຊວນທຸກຄົນມາເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ຕັ້ງແຕ່ຂັ້ນຕອນການເລືອກດອກໄມ້ ໂດຍຈະເລືອດດອກປູກງ່າຍເອົາໄວ້ກ່ອນ ແລະແນ່ນອນວ່າຕ້ອງມີດອກໃນຮົ່ມປູກງ່າຍນຳ ແລະທີ່ສຳຄັນຍັງເປັນດອກໄມ້ທີ່ມືໃໝ່ປູກກໍ່ລອດແນ່ນອນ ໃຜຢາກໄດ້ດອກໄມ້ງາມໆ ເຮົາມາເບິ່ງກັນເລີຍດີກວ່າ...

ຄົນຮັກຕົ້ນໄມ້

ມີຄວາມລັບຫຼວງຫຼາຍເຊື່ອງຢູ່ໃຕ້ແຜ່ນດິນໄປຈົນ ເຖິງຍອດຕົ້ນໄມ້ ຕົ້ນໄມ້ມີການສື່ສານໃນໝູ່ພວກ ມັນ ແບ່ງປັນອາຫານເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຊ່ວຍເຫຼືອ ປົກປ້ອງພວກດຽວກັນເອງ ຫຼື ປົກປ້ອງໝູ່ຂ້າມ ສາຍພັນ ພວກມັນຕ້ອງຝ່າພັນ ອຸປະສັກນາໆ ປະການ ກວ່າຈະເຕີບໂຕ ເປັນຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່ ແລະ ກາຍເປັນປ່າດົງ ດັ່ງທີ່ເຮົາເຫັນ

reviewr image
April 22, 2023
ຂະບວນການເກີດດອກຂອງພືດ

ຂະບວນການເກີດດອກຂອງພືດຕ້ອງອາໄສຂະບວນການຕ່າງໆທາງຊີວະວິທະຍາທີ່ຊັບຊ້ອນ ໂດຍມີປັດໄຈືັງືາງສະພາບແວດລ້ອມພາບນອກ ຕະຫຼອດຈົນອິດທິພົນພາຍໃນຕົ້ນພືດເອງເຂົ້າມາກ່ຽວຂ້ອງໃນການປ່ຽນແປງພືດຈາກໄລຍະນ້ອຍໄປຫາໄລຍະເຕັມໄວ ເມື່ອສະພາບແວດລ້ອມເໝາະສົມ ພືດຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ສ້າງດອກໄດ້ ເຊິ່ງເປັນໄລຍະຈະເລີນພັນ ແນວໃດກໍດີການຊັກນຳການອອກດອກຂອງພືດຖືກກຳນົດດ້ວຍພັນທຸກຳເຊັ່ນດຽວກັນກັບຂະບວນການທາງຊີວະວິທະຍາອື່ນໆ ...

reviewr image
April 23, 2023
ວິທີເຮັດໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ອອກດອກຫຼາຍໆ

ເປົ້າໝໝາຍຂອງການປູກຕົ້ນໄມ້ ຜູ້ປູກເຂາກໍ່ຢາກໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ຂອງເຂົາອອກດອກ ອອກໝາກຫຼາຍໆແມ່ນບໍ ຂະໜາດປູກໄວ້ຫຼິ້ນໆແຕ່ໃຈແທ້ໆແລ້ວກໍ່ຢາກໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ທີ່ເຮົາປູກໄດ້ຈະເລີນເຕີບໂຕມີຜົນຜະລິດຫຼາຍໆ ມື້ນີ້ເຮົາຈະນຳເອົາເທັກນິກຂອງທຳມະຊາດວ່າມີສາເຫດໃດແນ່່ທີ່ຈິະກະຕຸ້ນໃກ້ພືດອອກດອກອອກຜົນຫຼາຍ ເຮົາມາເບິ່ງກັນວ່າ ມີປັດໄຈຫຍັງແນ່ທີ່ຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ອອກດອກຫຼາຍ...

ບົດຄວາມທີ່ໜ້າສົນໃຈ

ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເວລາ

ເອກະລັກສະເພາະໂຕ

ຕົ້ນໄມ້ບໍ່ສະບາຍເປັນແນວໃດ?

ຊີວິດຂອງຕົ້ນໄມ້ທີ່ຢູ່ຂ້າງທາງ

ໝົດແຮງ

ໝົດແຮງ

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງອ່ວຍໜ້າຂຶ້ນເໜືອ

ຕົ້ນໄມ້ຮຽນຮູ້ໄດ້ແນວໃດ ໃນເມື່ອມັນບໍ່ມີສະໝອງ

reviewr image
April 23, 2023
ຊະນິດຂອງດອກໄມ້ ສາມາດຈຳແນກໄດ້ແນວໃດ

ດອກໄມ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທັງເລື່ອງສີ ກິ່ນ ຮູບຮ່າງ ແລະ ຊະນິດຂອງດອກໄມ້ ທີ່ມີເກນການຈຳແນກທີ່ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ
ດອກໄມ້ສາມາດຈຳແນກອອກເປັນຊະນິດຕ່າງໆ ຕາມເກນຕໍ່ໄປນີ້: ຈຳແນກຕາມໂຄງສ້າງຊັ້ນຂອງເກສອນເພໃນດອກໄມ້ ຈຳແນກຕາມສ່ວນປະກອບໂຄງສ້າຂອງດອກໄມ້ ຈຳແນກຕາມຈຳນວນຂອງດອກເທິງກ້ານດອກ...

reviewr image
April 23, 2023
ດອກໄມ້ ປູກງ່າຍ
ຟອກອາກາດ

ຝືນປ່າເປັນອີກໜຶ່ງສະຖານທີ່ທີ່ສຳຄັນ ແລະມີຄຸນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນທາງພຸດທະສາດສະໜາ ຈະເຫັນໄດ້ວ່າຕະຫຼອດເວລາໃນການອອກບວດ ແລະ ເຜີດແຜ່ພະທັມຄຳສອນ ພະພຸດທະອົງຊົງເລືອກປ່າເປັນບ່ອນເຮັດກິດຈະກຳຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ການຕັດສະຮູ້ຢູ່ກ້ອງຕົ້ນໂພໃນປ່າເລິກ ແລະ ການສະແດງການເທດສະໜາທັມຄຳສອນໃຫ້ລູກສິດທັງຫຼາຍຈົນເປັນພະອໍຣະຫັນ ກໍ່ຢູ່ໃນປ່າເຊັ່ນດຽກັນ...

ຕິດຕາມບົດຄວາມໜ້າສົນໃຈໄດ້ທີ່ນີ້

ຖ້າທ່ານຕິດຕາມ ເຮົາຈະສົ່ງຂໍ້ມູນອັບເດດ ກ່ຽວກັບຕົ້ນໄມ້
ໄມ້ດອກ ແລະ ໄມ້ປະດັບ ແລະ ບົດຄວາມທີ່ໜ້າສົນໃຈ
ສົ່ງເຖິງ Inbox ຂອງທ່ານໂດຍກົງ
ທ່ານສາມາດຍົກເລີກການຕິດຕາມໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ

ຊື່

ອີເມວcopyright © NIFA 2023