reviewr image
 April 22, 2023
ເຄື່ອງປັບອາກາດ

ໂລກຈະພາເຈົ້າໄປຢູ່ບ່ອນນັ້ນ ລອງເວົ້າກັບຜູ້ຄົນໃຫ້ຫຼາກຫຼາຍ ຍ່ອມເຫັນວ່າ ທີ່ມາຂອງຄວາມສຸກໃຈແຕກຕ່າງກັນໄປ ມີຄົນບອກວ່າ ມັກຄວາມຮູ້ສຶກຂອງການແແອບມັກ ເພາະບໍ່ໄດ້ຄາດຫວັງຫຍັງ ແຄ່ເຫັນເຂົາຍີ້ມກະມີຄວາມສສຸກຕາມ ຜູ້ຄົນຫວັງໃນຄວາມຮັກອາດສົມໄສ ມັນສຸກບ່ອນດ ນີ້ແລະໜາ ມັນຕ່າງກັນແບບນີ້ ມີຄວາມມັກ ແລະ ຄວາມສຸກ ທີ່ແຕກຕ່າງອີກຫຼາຍ ບາງຄົນມັກວິທະຍາສາສ ມັກຄົນມັກສິນລະປະ ບາງຄົນມັກກິນ ບາງຄົນມັກອອກກຳລັງກາຍ ບາງຄົນມັກສຽງດັງ ບາງຄົນມັກງຽບ ຍີ່ງຢູ່ໃນໂລກເຫິງເຂົ້າ ເຮົຍີ່ງຊັດເຈນກບໂຕເອງ
ຄ່ອຍໆໃຊ້ເວລາກັບບາງຢ່າຫຼາຍຂື້ນ ຄ່ອຍໆ ໃຊ້ເວລາກັລບາງຢ່າງໜ້ອຍລົງ ເຮົາເລືອກບາງສີ່ງ ສະຫຼະບາາງສີ່ງ ເຫຼົ່ານີ້ພາເຮົາໄປພື້ນທີ່ໜື່ງ ເປັນພື້ນທີ່ຂອງເຮົາ ມັນບໍ່ແມ່ນພື້ທີ່ສົມບູນແບບ ຫຼື ຖືກໃຈໄປເສຍທຸກຢ່າງ ແຕ່ມັນສົມບູນກໍພໍ ຖືກໃຈຫຼາຍກວ່າຂັດໃຈ ມີຄົນມັກ ຮັກມັກລາຍກວ່າຂັດໃຈກັນ
ນອກຈາກພື້ນທີ່ນັ້ນຍ່ອມມີພື້ນທີ່ອື່ນອີກຫຼາກຫຼາຍ ຖ້າຫາກວ່າທີ່ນັ້ນເຮົາສະບາຍໂຕ ສະບາຍໃຈກະພໍ ປ່ອຍມືຈາກໃຜບາງຄົນ ປະມືຈາກຫຍັງບາງຢ່າງ ເພືອ່ມາຢູ່ໃນພື້ນທີ່ນັ້ນ ສຸດທ້າຍເຮົາຈະພົບພື້ນທີ່ທີ່ເໝາະກັບໂຕເຮົາ ຊີວິດເລືອກໃຫ້ສ່ວນໜື່ງ ເຮົາເລືອກອີສ່ວນໜື່ງ ມັນບໍ່ໄດ້ດີທີ່ສຸດ ແຕ່ເປັນທີ່ໆ ໂອເຄ ພຽງໃຊ້ຊີວິດຢ່າງສືສັດກັບຄວາມຮູ້ສຶກ ຫັກລ້ຽວໄປຕາມທຳມະຊາດຂອງຈິດໃຈ ເຮົາຈະໄປພົບຄົນຈຳນວນໜື່ງ ຄົນແຕກຕ່າງຫຼາກຫຼາຍ ຍ່ອມມີພືນທີ່ແຕກຕ່າງຫຼາກຫຼາຍ ບໍ່ໄດ້ມີທີ່ໃດດີກວ່າທີໃດ ແຕ່່ບາງມີ່ເໝາະກັບບາງຄົນ ໂລກຈະພາເຈົ້າຢູ່ຢູ່ບອ່ນນັ້ນ ທີ່ຊື່ງເໝາະກັບເຈົ້າ ແລະ ເຈົ້າເໝາະກັບມັນ.
ເຈົ້າອາດຈະເຄີຍເປັນແບບນີ້ ເມື່ອຈະລົງມືເຮັດຫຍັງຈັກຢ່າງ ພໍຫັນຊ້າຍຫັນຂວາແລ້ວກໍ່...ບໍ່ເອົາດີກວ່າດ່ຽວມີຄົນວ່າ ຄົນຕິ ຄົນວິຈານ ຈື່ງຫຸບແຂນຂາ ນັ່ງລົງນີ້ງໆ ແລ້ວພົບວ່າກໍດີຄືກັນ ບໍ່ເຮັດກະບໍ່ມີຄົນວ່າ ພິພາກສາຕັດສິນ ແລ້ວກະອີກຄັ້ງເຈົ້າຄິດຈະເຮັດຫຍັງບາງຢ່າງຂື້ນມາອີກ ແລ້ວຄິດເເບເກົ່າອີກ ລົງໄປນັ່ງນີ້ງໆອີກ ບໍ່ຮູ້ວ່າຈັກຄັ້ງທີ່ເປັນແບນີ້ ວັນເວລາຜ່ານເຈົ້າຈື່ງເລີ່ມສ້າງ “ພື້ນທີ່ປອດໄພ” ຂື້ນມາ ຮູ້ສຶກວ່າບໍ່ເຮັດຫຍັງກໍລອດໄປ ອັນທີ່ຈິງຄົນເຮົາບໍ່ຕ້ອງເຮັດທຸກຢ່າງທີ່ຄິດດອກ ຢູ່ນີ້ງໆແນ່ກະດີຈະຕາຍ ບັນຫາມີຢູ່ວ່າໄອ້ເຈົ້າຄວາມຝັນທີ່ຄິດຂື້ນມາເມື່ອບໍ່ໄດ້ລົງມືເຮັດຈື່ງບໍ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກຂໍ້ຜິດພາດ ຫຼື ຈຸດບົກຜ່ອງ ບໍ່ໄດເແປງຄວາມບໍ່ຮູ້ໃຫ້ກາຍເປັນຄວາມຮູ້ ຫຼື ພັດທະນາກວ່າເກົ່າ ຄຳພິພາກສາຈາກຄົນນັ້ນຮ້າຍ ເພາະມັນມີຜົນຕໍ່ຈິດໃຈ ຍີ່ງໃນໂລກທີ່ມັນມີໂລກໂຊຊຽວຄືທຸກວັນນີ້ ຄວມຢ້ານເປັນເລື່ອງເຂົ້າໃຈໄດ້ ແຕ່ນັ້ນກໍເປັນຄວາມເຈັບອີກແບບ ເຈັບທີ່ຄິດເຖິງຄຳຕັດສິນຂອງຄົນອື່ນຕະຫລອດເວລາຈົນເໝືຶອນສາຍຕາຄົນອື່ນມາຕີເສັ້ນຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນຊີວິດ ມັນກໍຂ້າມໄປໄດ້ຍາກຄືກັນ ຄວາມຮູ້ສຶກນີ້ ແລະ ຍັງເກີດຂື້ນສະເໝີ ຫັນຊ້າຍຫັນຂວາ ເຮັດດີບໍ່-ຫລືບໍ່ເຮັດວ່ະ? ແຕ່ແລ້ວເມື່ອສະສົມມາຫຼາຍ ເຮົາອາດໄດ້ຄຳຕອບກັບໂຕເອງວ່າ ຖ້າມົວແຕ່ຄິດຢ້ານຄໍາວິພາກວິຈານນັ້ນນີ້ ສຸດທ້າຍແລ້ວແລ້ວຊີວິດເຮົາຍ່ອມເຫຼືອຂອບເຂດຈຳກັດເຫຼືອເກີນ ແລ້ວຕັກລົງເຮົາຈະໄດ້ເຮັດໃນສີ່ງທີ່ເຊື່ອ ແລະ ມັກບໍ່(ແນ່ນອນວ່າມັນຕ້ອງບໍ່ກົງກັບຄວາມມັກຂອງຄົນຈຳນວນໜື່ງ) ປະເວລາຜ່ານໄປເຫິງໆ “ພື້ນທີ່ປອດໄພ” ຈາກການທີ່ບໍ່ເຮັດຫຍັງເລີຍກັບກາຍເປັນ “ພື້ນທີ່ອຶດອັດ” ບາງຄົນຈື່ງງັດກຳແພງ ບາງຄົນຈື່ງພັງກຳແພງທີ່ເຄີຍກໍ່ ແລ້ວຍ່າງອອກຈາກພື້ນທີ່ເຊີ່ງຖືກຕັດສິນໄວ້ຈາກຄົນອື່ນ ເຖິງໄວໜື່ງເຮົາກໍເລືອກກ້າວອອກມາແລ້ວໃຊ້ຊີວິດໄປຕາມທີ່ຄິດຝັນ ເຊື່ອ ມັກ ມຸ້ງໜັ້ນປາດຖະໜາ ແນ່ນອນ
ໃຜຈະໄປຫານກ້າບອກວ່າສີ່ງທີ່ຂ້ອຍເລືອກດີທີ່ສຸດ ຖືກຕ້ອງ ຜ່ອງແຜ່ວ ບໍ່ແມ່ນດອກ ບໍ່ມິໃຜໝັ້ນໃຈເບີນັ້ນ ແຕ່ເຮົາຮູ້ດີກວ່າຄົນໃນໂລກນີ້ວ່າຄົນເຮົາບໍ່ຄືກັນ ເຮົາມີວິຖີຂອງເຮົາ ເຂົາກໍມີວິຖີຂອງເຂົາ ປະສົບການແຕກຕ່າງ ສ້າງເຮົາມາຄົນລະແບບ ສະນັ້ນເຮົາມີສິດເລືອກ ແລະ ຍ່າງໄປຕາມທາງທີ່ເຮົາຄິດເຮົາຝັນ ແລະ ຕັ້ງໃຈ ຮຽນຮູ້ຈາກເສັ້ນທາງນັ້ນ ແລະ ແນ່ນອນຮຽນຮູ້ຜ່ານຄຳວິພາກວິຈານທັງຫຼາຍນຳ ຄວາມກ້າຫານອາດບໍ່ແມ່ນການເລືອກທີ່ຈະກ້າຫານ ຫາກມັນກີດຈາກທຳມະຊາດທີ່ອົດທນົຄວາມອັດອັ້ນບໍ່ໄຫວ ສະຫງົບຍອມ ແລະ ແນ່ນີ້ງເຫິງເກີນໄປກໍຕ້ອງຢືດເສັ້ນຢືດສາຍກັນແນ່-ເຮັດຕະຫຼອດຍິ່ງແຄສາຍຕາຄົນອື່ນໜ້ອຍລົງ ຍອມຮັບຄຳຕັດສິນຫຼາຍຂື້ນ ຍົກບ່າໃສ່ຄວາມບໍ່ເຂົ້າໃຈ ແລ້ວຍ່າງໄປ ຍ່າງໄປ ຍ່າງໄປ ເຮົາກັບຮູ້ສຶກວ່າໂລກປອດໄພກວ່າເກົ່າ ຫວັ່ນໄຫວຕໍ່ຄຳພິພາກສາຂອງຄົນອື່ນໜ້ອຍລົງ ໂລກຄ່ອຍໆເປັນຂອງເຮົາຫຼາຍຂື້ນ ບໍ່ແມ່ນຖືກຂີດກອບດ້ວຍສາຍຕາຄົນອື່ນ ການຍ່າງສຳຫຼວດໂລກຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາຄຸ້ນເຄີຍກັບພື້ນທີ່ໃໝ່ ເປັນການຍຶດຄືນພື້ນທີ່ຂອງເຮົາເອງກັບມາໃນເວລາດຽວກັນ ຄໍາຕັດສິນມັນຮ້າຍເພາະມັນເຮັດໃຫ້ເຮົາຢຸດໂຕເອງໄວ້ ແຕ່ມັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງປະຫຼາດ ໃນເມື່ອເຮົາເອງຍັງຕັດສິນຄົນອື່ນຢູ່ແທບທຸກມື້ ສະນັ້ນຖ້າມື້ໃດຫົວໃຈບອກວ່າ “ກໍ່ຊ່າງມັນ ຄິດແນວໃດກະຄິດໄປ ຂ້ອຍກະເຮັດໃນແບບຂອງຂ້ອຍ” ມື້ນັ້ນໂລກຈະຄ່ອຍໆ ເປັນຂອງເຮົາ ແລະແນ່ນອນໂລກກໍ່ໍເປັນຂອງທຸກໆຄົນເທົ່າກັນນ້ັ້ນແລະ

ຄົນຮັກຕົ້ນໄມ້

ມີຄວາມລັບຫຼວງຫຼາຍເຊື່ອງຢູ່ໃຕ້ແຜ່ນດິນໄປຈົນ ເຖິງຍອດຕົ້ນໄມ້ ຕົ້ນໄມ້ມີການສື່ສານໃນໝູ່ພວກ ມັນ ແບ່ງປັນອາຫານເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຊ່ວຍເຫຼືອ ປົກປ້ອງພວກດຽວກັນເອງ ຫຼື ປົກປ້ອງໝູ່ຂ້າມ ສາຍພັນ ພວກມັນຕ້ອງຝ່າພັນ ອຸປະສັກນາໆ ປະການ ກວ່າຈະເຕີບໂຕ ເປັນຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່ ແລະ ກາຍເປັນປ່າດົງ ດັ່ງທີ່ເຮົາເຫັນ

ບົດຄວາມທີ່ໜ້າສົນໃຈ

ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເວລາ

ເອກະລັກສະເພາະໂຕ

ຕົ້ນໄມ້ບໍ່ສະບາຍເປັນແນວໃດ?

ຊີວິດຂອງຕົ້ນໄມ້ທີ່ຢູ່ຂ້າງທາງ

ໝົດແຮງ

ໝົດແຮງ

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງອ່ວຍໜ້າຂຶ້ນເໜືອ

ຕົ້ນໄມ້ຮຽນຮູ້ໄດ້ແນວໃດ ໃນເມື່ອມັນບໍ່ມີສະໝອງ

ຕິດຕາມບົດຄວາມໜ້າສົນໃຈໄດ້ທີ່ນີ້

ຖ້າທ່ານຕິດຕາມ ເຮົາຈະສົ່ງຂໍ້ມູນອັບເດດ ກ່ຽວກັບຕົ້ນໄມ້
ໄມ້ດອກ ແລະ ໄມ້ປະດັບ ແລະ ບົດຄວາມທີ່ໜ້າສົນໃຈ
ສົ່ງເຖິງ Inbox ຂອງທ່ານໂດຍກົງ
ທ່ານສາມາດຍົກເລີກການຕິດຕາມໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ

ຊື່

ອີເມວcopyright © NIFA 2023