reviewr image
 April 22, 2023
ນ້ຳເດີນທາງໄປຮອດປ່າໄດ້ແນວໃດ

ເມື່ອເຮົາຍ່າງເຂົ້າໄປໃນປ່າ ເຮົາຈະໄດ້ສຳຜັດເຖິງຈຸລິນຊີຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ ລ້ວນແຕ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍເຮົາ ເມື່ອເຮົາຫາຍໃຈເອົາອາກາດທີ່ບໍລິສຸດໃນປ່າເຂົ້າໄປ
ຈຸລິນຊີທີ່ລ່ອງລອຍຢູ່ໃນອາກາດກໍ່ເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍເຮົາເຊັ່ນກັນ ຂະນະທີ່ເຮົາຫາຍໃຈເຂົ້າ ດູດເອົາອົກຊີແຊນ ປ່ອຍກາສກາກບອນ ແຕ່ຕົ້ນໄມ້ຫາຍໃຈເຂົ້າ ແລະ ດູດກາສກາກບອນຂອງເຮົາເຂົ້າໄປ ກ່ອນຈະຫາຍໃຈອອກເປັນກາສອົກຊີແຊນ ຄືນອາກາດບໍລິສຸດໃຫ້ແກ່ເຮົາທຸກຄົນ...ຫາກໃຜທີ່ກຳລັງທີ່ກຳລັງຫິວໂຫຍຕ້ອງການທີ່ຈະພັດທະນາໂຕເອງໃຫ້ກ້າວກະໂດດແລ້ວຢາກຮູ້ວ່າຕ້ອງເຮັດແນວໃດ ມື້ນີ້ຈະມາເລົ່າໃຫ້ຟັງ
1. ຕ້ອງຮູ້ຈັກໄຝ່ຮູ້ ແລະ ເປັນໝອນໜັງສື ຄົນເຮົາເກີດມາຖືກລ້ຽງມາບໍ່ຄືກັນ ເຮັດໃຫ້ຕົ້ນທຶນຄວາມຮູ້ບໍ່ຄືກັນ ຖ້າເກີດມາໃນຄອບຄົວທີ່ມີປະສົບການການເຮັດທຸລະກິດມາຫຼາຍເຂົາຈະມີການແນະນຳ ແລ ປູກຝັງມາຕັ້ງແຕ່ເດັກ ຫາກເກີດມາໃນຄອບຄົວທີ່ບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາລ້ຽງດູ ເຊົ້າກໍ່ໄປເຮັດວຽກ ສ່ວນເຮົາກໍ່ໄປໂຮງຮຽນ ຈື່ງເຮັດໃຫ້ບໍ່ຄ່ອຍມີການບົ່ມເພາະຄວາມຮູ້ໃນເລື່ອງຂອງການໃຊ້ຊີວິດ ຫຼື ປະສົບການນອກຫ້ອງຮຽນ ແຕ່ສິ່ງທີ່ສາມາດເຕີມເຕັມໄປແບບໍ່ຈຳກັດ ນັ້ນຄືການໄຝ່ຮູ້ດ້ວຍຕົນເອງ ແລ້ວວິທີທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດເຊັ່ນການອ່ານໜັງສື ເພາະການອ່ານສາມາດເຮັດໃຫ່ເຮົາເກັ່ງຂື້ນອີຫຼີ ສັງເກີດໄດ້ຈາກການທີ່ເຮົາໄດ້ໄປເຮັດວຽກ ເຂົາກໍ່ຄາດຫວັງໃຫ້ເຮົາມີຄວາມຮູ້ຄວາມຊ່ຽວຊານ ແກບັນຫາສະເພາະໜ້າໄດ້ຫຼື ມີປະສົບການຫຼາຍໆ ຖ້າຫາກເຮົາເຮັດວກມາຍັງບໍ່ຫຼາຍ ເວົ້າງ່າຍໆຄື ປະສົບການໜ້ອຍ ການທີ່ເຮົາອ່ານໜັງສືຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ຫຼາຍ ແລະ ມີມຸມມອງທີ່ກວ້າງ ເຂົ້າໃຈໃນໂຕເນື້ອງານທ່ໄດ້ຮັບມອງໝາຍຫຼາຍຂື້ນ ພໍເຮົາເຂົ້າໃຈງານຫຼາຍຂື້ນ ເຮົາກໍ່ເຮັດວຽກໄດ້ງ່າຍ ແລະ ແກ້ບັນຫາໄດ້ດີ
2. ຢູ້ໃກ້ຄົນເກັ່ງ ອີກໜື່ງ Super Shortcut ໃນການເຮັດວຽກໃຫ້ຕົນເອງເກັ່ງຂື້ນ ຄືພາຕົນເອງໄປຢູ່ໃນທີ່ຄົນເກັ່ງເຂົາຢູ່ກັນ ເຊີ່ງການທີ່ສະພາບເເວດລ້ອມ ທີ່ອອ້ມຮອບໄປດ້ວຍຄົນເກັ່ງ ເຮົາຈະຄ່ອຍໆຢາກທີ່ຈະພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ເກັ່ງຂື້ນຕາມພວກເຂົາ ເພາະເຮົາຊືມຊັບວິທີຄິດຕ່າງໆ ວິທີແກ້ບັນຫາ ວິທີການເຮັດວຽກ ຫຼື ວິທີການເວົ້າຫຍັງກໍ່ຕາມ ສິ່ງເຫຼ່ານັ້ນຈະຊ່ວຍດັນ ແລະ ສົ່ງເສີມເຮົາໃຫ້ເກັ່ງຂື້ນໄປດ້ວຍ
3. ຕັ້ງເປົ້າໝາຍ ຄັນເກັ່ງຫຼືຄົນທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ສ່ວນຫຼາຍມັກຈະມີການຕັ້ງເປົ້າໝາຍຊີວິດທີ່ດີ ສາມາດເຮັດໄດ້ງ່າຍກໍຄື ເຮົາຕ້ອງຮູ້ກ່ອນວ່າຈຸດອອ່ນຈຸດແຂງເຮົາແມ່ນຫັຍງ ສຳລັບວຽກທີ່ເປັນຈຸດອອ່ນຂອງເຮົາ ເຮັດບໍ່ເກັ່ງ ເຮັດບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ ກໍໃຫ້ຄົນເກັ່ງເຂົາມາເຮັດ ເຊັ່ນຖ້າເກີດເຮົາເກັ່ງໃນການເຮັດແຜນທຸລະກິດ ເຮົາອາດຈະຕັ້ງເປົ້າໄວ້ວ່າ ຖ້າເວລາໃຜຕ້ອງການການເຮັດແຜນທຸລະກິດ ເຂົາມັກຈະນຶກເຖິງເຮົາເປັນອັນດັບຕົ້ນໆ ພໍຕັ້ງເປົ້າໝາຍໄວ້ແລ້ວເຮົາຕ້ອງເຄັ່ງຄັດໃນການເຈາະລຶກສຶກສາເພີ່ມເຕີມ ຫາກູຣູ ຫລື Role Model ທີ່ເປັນແບບຢ່າງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໃນປະເທດ ຫຼື ລະດັບໂລກເອງກໍ່ຕາມ
4. ມີຄວາມອົດທົນສູງ ແລະ ບໍ່ຍອມແພ້ງ່າຍໆ ຄົນທີ່ເຂົາເກັ່ງ ບໍ່ແມ່ນພອນສະຫວັນທີ່ໄດ້ມາແຕ່ເກີດ ແຕ່ມາຈາກການທີ່ເຂົາຮູ້ຈຸດຂແງຂອງຕົນເອງໄວ ແລ້ວນຳຈຸດຂແງນັ້ນເຮັດຊ້ຳໆ ເຮັດຕະຫຼອດ ຜິດພາດມາຫຼາຍ ແບບນັກກິລາລະດັບໂລກຫຼາຍຄົນ ເຂົາກໍຕ້ອງຜ່ານການຝຶກຝົນມາຢ່າງໜັກ ເພາະສະນັ້ນແລ້ວການທີ່ເຈົ້າຈະຜິດພາດແນ່ ທໍ້ແນ່ ມັນເປັນເລື່ອງປັກກະຕິ ກ່ອນທີ່ຈະໄປເຈີເປົ່້າໝາຍ ແລະ ປະສົບຄວາມສຳເລັດໄດ້
5. ປັບທັດສະນະຄະຕິໃຫ້ດີ ຄົນເກັ່ງມັກມີພື້ນຖານຄວາມຄິດທີີ່ດີ ຫຼື ເອີ້ນງ່າຍໆຄື ທັດສະນະຄະຕິທີ່ດີ ເພາະເມື່ອມີທັດສະນະຄະຕິທີ່ດີ ໃນຄວາມຄິດເຮົາກໍ່ຈະດີຕາມ ເວົ້າອອກມາກໍດີ ເວົ້າແລ້ວກໍປະຕິບັດ ພໍປະຕິບັດແລ້ວ ຜົນລັບກໍເກີດຂຶ້ນຕາມມາ ເມື່ອມີທັດສະນະຄະຕິທີ່ດີ ທີ່ຄິດວ່າຈະປປະສົບຄວາມສໍາເລັດ ກໍມີໂອກາດເຮັດສໍາເລັດ ເພາະສະນັ້ນເກີດຈາກທັດສະນະຄະຕິຂອງເຮົາທີ່ເຊື່ອວ່າເຮັດໄດ້
6. ມີຄຸນນະທໍາເປັນຫຼັກໃນການໃຊ້ຊີວິດ ການທີ່ຈະເປັນຄົນເກັ່ງຕ້ອງຄວບຄູ່ໄປກັບການມີຄຸນນະທໍາໃນການໃຊ້ຊີວິດດ້ວຍເຊັ່ນກັນ ຢ່າງໜ້ອຍເຮົາຕ້ອງເຂົ້າໃຈຄວາມເປັນມະນຸດ ບໍ່ເອົາປຽບຜູ້ອື່ນ ບໍ່ທຳຮ້າຍ ບໍ່ຄົດໂກງ ເຮັດວຽກຢ່າງສຸດຈະລິດ ບໍ່ໃຊ້ໂອກາດໃນທາງທີ່ຜິດ ການທີ່ເຮົາມີຄຸນນະທຳແບບນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາມີຈຸດຢືນເປັນຂອງໂຕເອງ ເຊີ່ງມັນເປັນສະເໜ່ອີກຢ່າງໜື່ງ ແລ້ວຄົນອອ້ມຂ້າງກໍ່ຈະເຄົາລົບ ແລະ ສັດທາໃນໂຕເຮົາ
7. ຕ້ອງມີທັກສະພື້ນຖານ ຖ້າເຮົາຢາກປ່ຽນແປງໂຕເອງໃຫ້ເກັ່ງຂື້ນ ທັກສະພື້ນຖານໃນການໃຊ້ຊີວິດເຮົາກໍຕ້ອງມີຄືກັນ ເຊັ່ນທັກສະການເຮັດອາຫານ ເມື່ອເຮົາໄປໃສມາໃສເຮົາກໍບໍ່ອົດຕາຍ ຫຼື ທັກສະໃນການສື່ສານ ແບບການໃຊ້ພາສາອັງກິດທີ່ຄົນໃໃຊ້ສື່ສານໄປໄດ້ທົ່ວໂລກ ແລະ ອີກທັັັັັັກສະທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ໃນຍຸກປັດຈຸບັນ ນັ້ນຄືທັກສະໃນດ້ານໄອທີ ທີ່ຮູ້ຈັກການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືມາຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາເຮັດວຽກໄດ້ງ່າຍຂື້ນ ຫາກມີຄົບ 3 ທັກສະພື້ນຖານນີ້ເຮົາຈະໄດ້ປຽບໃນການສ້າງໂອກາດໃຫ້ກັບຕົນເອງ ແລະ ພັດທະນາໃຫ້ກ້າວກະໂດດໄດ້
8. ຢ່າກັງວົນວຽກຍາກ ຈົ່່ງຢ່າຢ້ານວຽກຍາກ ເມື່ອເຮົາໄດ້ໂອກາດໄປເຮັດວຽກໃນອົງກອນດີໆ ຫຼື ໄດ້ເຂົ້າໄປຢູ່ໃນບໍລິສັດທີ່ມີສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີແຕ່ຄົນທີ່ຈະຢາກຈະພັດທະນາຕົນເອງ ເມື່ອເຮົາໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ໄດ້ຮັບວຽກທີ່ຍາກ ຈົ່ງຢ່າຢ້ານເພາະນັ້ນສາມາດເຮັດໃຫ່ເຮົາເຕີບໂຕໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ຄົນເຮົາຈະສາມາດເຕີບໂຕໄດ້ຕາມໂຈດທີ່ເຈີໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ຖ້າເຮົາເຈີໂຈດງ່າຍກໍ່ຮູ້ສຶກວ່າເຮັດໄດ້ ເຊີ່ງບໍ່ສາມາດດຶງສັກກະຍະພາບທີ່ເຮົາມີແທ້ໃຊ້ໄດ້ເຕັມທີ່ ແຕ່ເມື່ອເຮົາເຈີໂຈດທີມັກຍາກເກີນສັກກະຍະພາບທີ່ມີ ເຮົາກໍ່ຈະຮູ້ສຶກວ່າຕ້ອງຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ ແລະ ນີ້ຄືການທີ່ເຮົາຈະເຕີບໂຕຢ່າງວ່ອງໄວ
9.ສ້າງສັງຄົມຄົນເກັ່ງ ເຮົາຕ້ອງຮູ້ຈັກສ້າງຄອນເນັກຊັ້ນເພື່ອຮຍໜຮູ້ ຫຼື ແລກປ່ຽນປະສົບການ ສິ່ງໃດທີ່ເຮົາດ້ອຍ ເຮົາກໍຮັບຟັງຄຳແນະນຳຈາກຄົນທີ່ເກັ່ງ ສິ່ງໃດທີ່ເຮົາຊ່ຽວຊານເຮົາກໍສາມາດເເນະນຳເຂົາໄດ້ ການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຍັງເປັນການຝຶກໃຫ້ເຮົາຮູ້ຈັກ ຖ່າຍຮໍທອດຄວາມຮູ້ເຊີ່ງເປັນຕົວຊ່ວຍວັດຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງເຮົາວ່າເຂົ້າໃຈແທ້ໆ ຈົນສາມາດຖ່າຍທດໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້
ຖ້າເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ຄົບ 9 ຂໍ້ນີ້ ຫຼື ຢ່າງໜ້ອຍເກີນເຄີ່ງຂໍຊີວິດເຮົາຈະປ່ຽນໄປໃນທາງທີ່ີດີຂື້ນແນ່ນອນ

ຄົນຮັກຕົ້ນໄມ້

ມີຄວາມລັບຫຼວງຫຼາຍເຊື່ອງຢູ່ໃຕ້ແຜ່ນດິນໄປຈົນ ເຖິງຍອດຕົ້ນໄມ້ ຕົ້ນໄມ້ມີການສື່ສານໃນໝູ່ພວກ ມັນ ແບ່ງປັນອາຫານເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຊ່ວຍເຫຼືອ ປົກປ້ອງພວກດຽວກັນເອງ ຫຼື ປົກປ້ອງໝູ່ຂ້າມ ສາຍພັນ ພວກມັນຕ້ອງຝ່າພັນ ອຸປະສັກນາໆ ປະການ ກວ່າຈະເຕີບໂຕ ເປັນຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່ ແລະ ກາຍເປັນປ່າດົງ ດັ່ງທີ່ເຮົາເຫັນ

ບົດຄວາມທີ່ໜ້າສົນໃຈ

ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເວລາ

ເອກະລັກສະເພາະໂຕ

ຕົ້ນໄມ້ບໍ່ສະບາຍເປັນແນວໃດ?

ຊີວິດຂອງຕົ້ນໄມ້ທີ່ຢູ່ຂ້າງທາງ

ໝົດແຮງ

ໝົດແຮງ

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງອ່ວຍໜ້າຂຶ້ນເໜືອ

ຕົ້ນໄມ້ຮຽນຮູ້ໄດ້ແນວໃດ ໃນເມື່ອມັນບໍ່ມີສະໝອງ

ຕິດຕາມບົດຄວາມໜ້າສົນໃຈໄດ້ທີ່ນີ້

ຖ້າທ່ານຕິດຕາມ ເຮົາຈະສົ່ງຂໍ້ມູນອັບເດດ ກ່ຽວກັບຕົ້ນໄມ້
ໄມ້ດອກ ແລະ ໄມ້ປະດັບ ແລະ ບົດຄວາມທີ່ໜ້າສົນໃຈ
ສົ່ງເຖິງ Inbox ຂອງທ່ານໂດຍກົງ
ທ່ານສາມາດຍົກເລີກການຕິດຕາມໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ

ຊື່

ອີເມວcopyright © NIFA 2023