ການຮຽນຮູ້ວ່າ: ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດອື່ນ

ຕ່າງຈາກເຮົາແນວໃດ ເມື່ອຮູ້ແລ້ວ ອາດເຮັດໃຫ້ເຮົາຮັກ
ເຄົາລົບພວກເຂົາຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຫາວິທີຢູ່ຮ່ວມກັນໂດຍບໍ່ເອົາປຽບ
ບໍ່ເອົາໂຕເອງເປັນສູນກາງ ແລະ ເບິ່ງທຸກສິ່ງເປັນ "ຊັບພະຍາກອນ" ຫຼື "ວັດຖຸດິບ"
ທີ່ນຳມາກິນມາໃຊ້ແນວໃດກະໄດ້
reviewr image

ເມື່ອເຮົາຍ່າງເຂົ້າໄປໃນປ່າ ເຮົາຈະໄດ້ສຳຜັດເຖິງຈຸລິນຊີຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ ລ້ວນແຕ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍເຮົາ ເມື່ອເຮົາຫາຍໃຈເອົາອາກາດທີ່ບໍລິສຸດໃນປ່າເຂົ້າໄປ
ຈຸລິນຊີທີ່ລ່ອງລອຍຢູ່ໃນອາກາດກໍ່ເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍເຮົາເຊັ່ນກັນ ຂະນະທີ່ເຮົາຫາຍໃຈເຂົ້າ ດູດເອົາອົກຊີແຊນ ປ່ອຍກາສກາກບອນ ແຕ່ຕົ້ນໄມ້ຫາຍໃຈເຂົ້າ ແລະ ດູດກາສກາກບອນຂອງເຮົາເຂົ້າໄປ ກ່ອນຈະຫາຍໃຈອອກເປັນກາສອົກຊີແຊນ ຄືນອາກາດບໍລິສຸດໃຫ້ແກ່ເຮົາທຸກຄົນ...

reviewr image

ວິທະຍາສາດສຶກສາມາຢ່າງຍາວນານ ວ່າແທ້ຈິງແລ້ວ "ຕົ້ນໄມ້"ເປັນສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທີ່ຊັບຊ້ອນຫຼາຍກວ່າທີ່ຕາເຮົາເຫັນ ມັນອາດບໍ່ມີອະໄວຍະວະທີ່ຄືກັນກັບສັດ ບໍ່ມີເສັ້ນປະສາດ ແລະ ບໍ່ມີສະໝອງສັ່ງການ ແຕ່ນັ້ນກໍ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າມັນເປັນຄືກັບກ້ອນຫີນໂດດດ່ຽວທີ່ມີຊີວິດ ພືດເອງກໍ່ມີຄວາມຊັບຊ້ອນໃນໂຕເອງ ແລະ ມີໂຄງຄ່າຍສັງຄົມຂອງພັນທະມິດ ແລະ ພິ່ນ້ອງ ສື່ສານກັນໄດ້ເຊັ່ນກັນ...

ຄົນຮັກຕົ້ນໄມ້

ມີຄວາມລັບຫຼວງຫຼາຍເຊື່ອງຢູ່ໃຕ້ແຜ່ນດິນໄປຈົນ ເຖິງຍອດຕົ້ນໄມ້ ຕົ້ນໄມ້ມີການສື່ສານໃນໝູ່ພວກ ມັນ ແບ່ງປັນອາຫານເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຊ່ວຍເຫຼືອ ປົກປ້ອງພວກດຽວກັນເອງ ຫຼື ປົກປ້ອງໝູ່ຂ້າມ ສາຍພັນ ພວກມັນຕ້ອງຝ່າພັນ ອຸປະສັກນາໆ ປະການ ກວ່າຈະເຕີບໂຕ ເປັນຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່ ແລະ ກາຍເປັນປ່າດົງ ດັ່ງທີ່ເຮົາເຫັນ

reviewr image

ການປູກຕົ້ນໄມ້ຫຼືຫາຕົ້ນໄມ້ມາລ້ຽງນັ້ນ ບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ວຍລົດໂລກຮ້ອນພຽງຢ່າງດຽວເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງມີປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍມະນຸດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໂດຍສະເພາະຕົ້ນໄມ້ທີ່ໃຊ້ປູກໃນບ້ານ ທີ່ເຮົາສາມາດນຳມາປູກໃນບໍລິເວນບ້ານ ໃນຫ້ອງນອນ ຫ້ອງເຮັດວຽກ ຫຼື ຕາມມຸມຕ່າງໆ ໄດ້ຕາມທີ່ຕ້ອງການ ໂດຍບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຢ່າງທີ່ຄິດ ແລະ ທີ່ສຳຄັນຕົ້ນໄມ້ຍັງມີຄຸນສົມບັດພິເສດທີ່ຮູ້ແລ້ວອາດຟ້າວຫາຕົ້ນໄມ້ມາປູກເລີຍກໍ່ວ່າໄດ້...

reviewr image
April 23, 2023
15 ສຸດຍອດ "ພືດສັບພະຄຸນເປັນຢາ" ປູກໄວ້ໃກ້ບ້ານຮັບຮອງມີປະໂຫຍດພຽບ

ອາການເຈັບປ່ວຍຕ່າງໆ ຖືວ່າເປັນເລື່ອງທຳມະຊາດທີ່ທຸກຄົນຈະຕ້ອງພົບເຈີ ແຕ່ການຕ້ອງໄປໂຮງໝໍ ແລະ ເສຍຄ່າຮັກສາພະຍາບານແພງໆ ເປັນສິ່ງທີ່ໃຜໆຕ່າງບໍ່ຢາກພົບພໍ້ ຈຶ່ງເປັນກະແສນິຍົມໃນການຫັນມາໃຊ້ສະໝຸນໄພຈາກທຳມະຊາດໃນການປິ່ນປົວສຸຂະພາບໂຕເອງ ເຊິ່ງຖືກໃຊ້ ແລະ ພິສູດໂດຍຄົນນັບບໍ່ຖ້ວນທົ່ວໂລກຫຼາຍຕໍ່ຫຼາຍຄັ້ງວ່າມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປອດໄພ.

ບົດຄວາມທີ່ໜ້າສົນໃຈ

ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເວລາ

ເອກະລັກສະເພາະໂຕ

ຕົ້ນໄມ້ບໍ່ສະບາຍເປັນແນວໃດ?

ຊີວິດຂອງຕົ້ນໄມ້ທີ່ຢູ່ຂ້າງທາງ

ໝົດແຮງ

ໝົດແຮງ

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງອ່ວຍໜ້າຂຶ້ນເໜືອ

ຕົ້ນໄມ້ຮຽນຮູ້ໄດ້ແນວໃດ ໃນເມື່ອມັນບໍ່ມີສະໝອງ

reviewr image

ສຳລັບໃຜທີ່ກຳລັງຊອກຫາຕົ້ນໄມ້ສຳລັບຈັດສວນ ຫຼືເລີ່ມຕົ້ນຈັດສວນເອງຢູ່ບ້ານ ແຕ່ບໍ່ເຄີຍປູກຕົ້ນໄມ້ມາກ່ອນ ເຮົາໄດ້ຮວບຮວມເລື່ອງທີ່ທ່ານຕ້ອງຮູ້ກ່ຽວກັບການປູກຕົ້ນໄມ້ຊະນິດຕ່າງໆ ການເລືອກພັນໄມ້ໃນການຈັດສວນ ລວມໄປເຖິງການປູກຕົ້ນໄມ້ແຕ່ລະແບບຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແບບທີ່ຜູ້ທ່ານອ່ານຈົບທ່ານອາດຈະກາຍເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ແບບນັກຈັກສວນໄດ້ໃນທັນທີ...

reviewr image
April 23, 2023
ຄວາມຜູກພັນລະຫວ່າງ
ພຸດທະສາດສະໜາກັບປ່າໄມ້

ຝືນປ່າເປັນອີກໜຶ່ງສະຖານທີ່ທີ່ສຳຄັນ ແລະມີຄຸນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນທາງພຸດທະສາດສະໜາ ຈະເຫັນໄດ້ວ່າຕະຫຼອດເວລາໃນການອອກບວດ ແລະ ເຜີດແຜ່ພະທັມຄຳສອນ ພະພຸດທະອົງຊົງເລືອກປ່າເປັນບ່ອນເຮັດກິດຈະກຳຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ການຕັດສະຮູ້ຢູ່ກ້ອງຕົ້ນໂພໃນປ່າເລິກ ແລະ ການສະແດງການເທດສະໜາທັມຄຳສອນໃຫ້ລູກສິດທັງຫຼາຍຈົນເປັນພະອໍຣະຫັນ ກໍ່ຢູ່ໃນປ່າເຊັ່ນດຽກັນ...

ຕິດຕາມບົດຄວາມໜ້າສົນໃຈໄດ້ທີ່ນີ້

ຖ້າທ່ານຕິດຕາມ ເຮົາຈະສົ່ງຂໍ້ມູນອັບເດດ ກ່ຽວກັບຕົ້ນໄມ້
ໄມ້ດອກ ແລະ ໄມ້ປະດັບ ແລະ ບົດຄວາມທີ່ໜ້າສົນໃຈ
ສົ່ງເຖິງ Inbox ຂອງທ່ານໂດຍກົງ
ທ່ານສາມາດຍົກເລີກການຕິດຕາມໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ

ຊື່

ອີເມວcopyright © NIFA 2023